Clare Austick

Vice-President / Welfare and Equality Officer

Hi everyone! My name is Clare Austick and I’m your Welfare and Equality Officer this year. I studied Chemistry here in NUIG and finished my Bachelor of Science degree last year. I’ve been involved in the Students’ Union for a number of years; as a Class Rep and as last year’s Equality Officer. The Students’ Union is the voice and representative of all students. Together, great things can be achieved! Sometimes, university life can be challenging. If you ever need anything, please don’t hesitate to contact me. I’m here to help and support you. There are lots of great societies, clubs, initiatives and volunteering opportunities you can get involved with to make your NUIG experience as meaningful as possible. I wish you all the very best and I look forward to meeting you!

Clare is the Welfare and Equality Officer and assists with students’ problems in the areas of accommodation, childcare, study, health, finances, equality and social welfare. If you need some advice in any of these areas or have any welfare or equality related problems, then drop in to the SU Office or give Clare a call.

Haigh gach duine! Clare Austick is ainm dom agus is mise an tOifigeach Leasa agus Comhionannais i mbliana. Ceimic a rinne mé anseo in OÉG, agus bhain mé céim amach san eolaíocht anuraidh. Tá mé páirteach i gComhaltas na Mac Léinn le roinnt blianta anuas. Bhí mé i m’Ionadaí Ranga agus bhí mé i m’Oifigeach Comhionannais anuraidh. Is é Comhaltas na Mac Léinn glór na mac léinn ar fad agus is é a dhéanann ionadaíocht ar a son. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. Bíonn an saol san ollscoil deacair ó am go chéile. Ná bíodh aon drogall oraibh teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn cabhair ag teastáil. Tá mise anseo chun cabhrú agus chun tacú libh. Is iomaí cumann, club, tionscnamh agus deis obair dheonach a dhéanamh ar féidir páirt a ghlacadh iontu chun taitneamh agus tairbhe iomlán a bhaint as do thréimhse anseo in OÉ Gaillimh. Guím gach rath ar gach aon duine, agus tá mé ag súil le casadh libh!

Is í Clare an tOifigeach Leasa agus Comhionannais agus tugann sí cúnamh do mhic léinn a mbíonn fadhbanna acu maidir le cóiríocht, cúram leanaí, staidéar, sláinte, cúrsaí airgid, agus leas sóisialta. Má bhíonn comhairle uait maidir le ceann ar bith de na réimsí sin nó má bhíonn ceisteanna agat maidir le cúrsaí leasa nó comhionannais, buail isteach chuig Oifig an Chomhaltais nó cuir glaoch ar Clare.

Contact

Phone: 091 492747

Mobile: 086 3853659