Brandon Walsh

Vice-President / Welfare and Equality Officer

My name is Brandon Walsh and I am your Vice-President for Welfare and Equality this year. My role is largely helping students who are having difficulty regarding Financial Aid, housing and accessing Counselling Services, running events around Wellbeing and Minority Groups and being there for you. I have had both personal and professional experience around a lot of these issues and I hope I can pass on my knowledge and ensure that you get the most out of your college experience. As VP for Welfare and Equality I have the needs of all students in mind and I will always be open to helping you, no matter the problem!

Brandon is the Welfare and Equality Officer and assists with students’ problems in the areas of accommodation, childcare, study, health, finances, equality and social welfare. If you need some advice in any of these areas or have any welfare or equality related problems, then drop in to the SU Office or give Brandon a call. 

Haigh, Brandon Walsh is ainm dom agus is mise Leas-Uachtarán/an tOifigeach Leasa agus Comhionannais i mbliana. Is é an príomhról atá agam ná cabhrú le mic léinn a bhfuil an saol ag dul deacair orthu maidir le cabhair airgeadais, tithíocht agus rochtain ar sheirbhísí comhairleoireachta. Eagraím imeachtaí a bhaineann le folláine agus grúpaí mionlaigh chomh maith agus bím ann duit i gcónaí. Tá taithí agam, idir phearsanta agus ghairmiúil, ar roinnt mhaith de na saincheisteanna seo agus tá súil agam go mbeidh mé in ann an t-eolas sin a roinnt agus a chinntiú go mbainfidh tú gach leas as an gcoláiste. Mar an tOifigeach Leasa agus Comhionannais, tá riachtanais na mac léinn uile ar an gcloch is mó ar mo phaidrín agus beidh mé lánsásta i gcónaí lámh chúnta a thabhairt duit, is cuma cén fhadhb atá agat.

Is é Brandon an tOifigeach Leasa agus Comhionannais agus tugann sé cúnamh do mhic léinn a mbíonn fadhbanna acu maidir le cóiríocht, cúram leanaí, staidéar, sláinte, cúrsaí airgid, agus leas sóisialta. Má bhíonn comhairle uait maidir le ceann ar bith de na réimsí sin nó má bhíonn ceisteanna agat maidir le cúrsaí leasa nó comhionannais, buail isteach chuig Oifig an Chomhaltais nó cuir glao ar Brandon.

Contact

Phone: 091 492747

Mobile: 086 3853659