Róisín Nic Lochlainn

Vice-President / Welfare and Equality Officer
My name is Róisín and I am your Vice President for Welfare and Equality this year. My role is to be there for you throughout any difficulty you may be facing whether that be financial issues, housing issues or struggles with your mental health. Please don’t hesitate to come to me about anything that is worrying you. This year I want to make sure that your college experience goes as smoothly as possible and I will use my position to fight for better and affordable services and stand up for your rights. If you have any issues at all or just want someone to talk to, myself and the rest of the executive will be more than happy to help. Ní neart go cur le chéile! Róisín is the Welfare and Equality Officer and assists with students’ problems in the areas of accommodation, childcare, study, health, finances, equality and social welfare. If you need some advice in any of these areas or have any welfare or equality related problems, then drop in to the SU Office or give Róisín a call.  Róisín is ainm dom agus is mise Leas-Uachtarán/an tOifigeach Leasa agus Comhionannais i mbliana. Is é an ról atá agam ná a bheith ann duit in am an ghátair, mar shampla, dá mbeadh cúrsaí airgeadais, tithíochta nó meabhairshláinte ag dul sa mhuileann ort. Ná bíodh aon leisce ort teacht chugam má bhíonn aon ní ag cur imní ort. I mbliana, ba mhaith liom a chinntiú go rachaidh gach rud ar aghaidh go binn duit agus úsáidfidh mé mo phost chun seirbhísí níos fearr ar phraghas réasúnta a éileamh agus do chearta a chosaint. Má bhíonn aon cheist ar bith agat nó más mian leat comhrá a bheith agat le duine éigin, beidh mé féin agus gach duine eile den choiste níos mó ná sásta cabhrú leat. Ní neart go cur le chéile! Is í Róisín an tOifigeach Leasa agus Comhionannais agus tugann sí cúnamh do mhic léinn a mbíonn fadhbanna acu maidir le cóiríocht, cúram leanaí, staidéar, sláinte, cúrsaí airgid, agus leas sóisialta. Má bhíonn comhairle uait maidir le ceann ar bith de na réimsí sin nó má bhíonn ceisteanna agat maidir le cúrsaí leasa nó comhionannais, buail isteach chuig Oifig an Chomhaltais nó cuir glao ar Róisín. 

Contact

Phone: 091 492747

Mobile: 086 3853659