Scott Green

Students' Union Council Chairperson

Hey guys, what's up? My name is Scott Green and I'm this years' SU Council Chairperson. I'm a final year general science student majoring in computer science. Outside of that I'm heavily involved with Writers Soc, Journos Media Society, the Fencing Club and I'm also one the USCG Representatives so if you should ever have any questions about anything I should be able to point you in the right direction. Looking forward to working with you in the coming year. 

 

The SU Council Chairperson chairs the meetings of the SU Council and represents all Class Representatives on the Executive Committee. They work with each of the College Convenors to ensure that every class has a Class Representative. 

 

Dia daoibh, a chairde! Scott Green is ainm dom agus is mise Cathaoirleach Chomhairle an Chomhaltais i mbliana. Tá mé i mo bhliain dheireanach den eolaíocht ghinearálta anois, agus an ríomheolaíocht mar phríomhábhar agam. Taobh amuigh den léachtlann, tá mé páirteach i gCumann na Scríbhneoirí, i gCumann Meán na nIriseoirí, sa Chlub Pionsóireachta agus tá mé ar dhuine d'Ionadaithe Ghrúpa Comhordaithe Cumann na hOllscoile freisin. Mar sin, má bhíonn aon cheisteanna agat faoi aon rud, ba cheart go mbeinn in ann tú a chur sa treo ceart. Tá mé ag tnúth go mór le hobair a dhéanamh libh ar fad sa bhliain atá amach romhainn.

Déanann Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn cathaoirleacht ar chruinnithe Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn agus déanann sé ionadaíocht ar gach Ionadaí Ranga ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn sé le gach Tionólaí Coláiste lena chinnitiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang .

Contact

Mobile: 085 204 8786