Sabrina Vaughan

Students' Union Council Chairperson

Hi everyone! My name is Sabrina and I am so humbled to be your SU Council Chairperson for 2018/19. I can’t wait to see what the year has in place for us! I have been a Class Representative for History for the last three years and I’ve loved every bit of it. I can’t wait to represent you the students and class reps, to encourage you to engage and better your college experience. Please don’t hesitate to get in contact, about any queries or questions you may have, be it about being a class rep, or just for the chat!

The SU Council Chairperson chairs the meetings of the SU Council and represents all Class Representatives on the Executive Committee. They work with each of the College Convenors to ensure that every class has a Class Representative.

Haigh gach duine! Sabrina is ainm dom, agus is mór an onóir dom a bheith i mo Chathaoirleach ar Chomhairle an Chomhaltais do 2018/19. Tá mé ag súil go mór le fáil amach a bhfuil i ndán dúinn i mbliana! Tá mé i m’Ionadaí Ranga don Stair le trí bliana anuas agus thaitin sé go mór liom. Tá mé ag súil go mór le hionadaíocht a dhéanamh ar na mic léinn agus ar na hionadaithe ranga, le sibh a spreagadh le bheith páirteach agus le do thréimhse san ollscoil a fheabhsú. Ná bíodh drogall ar bith ort teagmháil a dhéanamh liom, faoi aon cheist atá agat faoina bheith mar ionadaí ranga, nó le haghaidh comhrá fiú amháin!

Déanann Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn cathaoirleacht ar chruinnithe Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn agus déanann sé ionadaíocht ar gach Ionadaí Ranga ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn sé le gach Tionólaí Coláiste lena chinnitiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

Contact

Mobile: 085 176 2031