Megan Reilly

President

Hi everyone, my name is Megan Reilly and I’m your Students’ Union President for the academic year 2018/19. I’m a graduate of Commerce with Accounting, and I’ve been involved with the Union for a few years. I’ve previously been a class rep, a part time officer, and last year I had the great privilege of being Welfare Officer in the Union.

Whether you’re coming back to college after the summer, or starting here new, I’d like to welcome you to the year ahead! The Union is here to represent you at every level in the University. Our Officers are students elected by students each year, and we work on making sure your voice is heard in the University and beyond. We also provide services, like the bar and the shop, we run campaigns on different student related issues, and our officers see students one to one who might be struggling with academics or any other issues. Myself and the team will be working throughout the year on your behalf, so never be afraid to get in touch. Every student is a member of the Union, so if you see something you want changed, then get involved! It’s what we’re here for.

The President co-ordinates the activities of the Students’ Union and works with University Management to achieve the best academic environment and quality of life for NUI Galway students. The President is responsible for the finances of the Union, for co-ordinating Union campaigns during the year and acts as chief spokesperson for the Union. If you feel things could be done better or if you can identify an area in which improvement is needed within the University, then talk to Megan.

Haigh, a chairde. Megan Reilly is ainm dom agus is mise Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn don bhliain acadúil 2018/19. Tá céim agam sa Tráchtáil agus sa Chuntasaíocht, agus tá mé páirteach sa Chomhaltas le roinnt blianta anois. Roimhe seo, bhí mé i m’ionadaí ranga agus i m’oifigeach páirtaimseartha agus bhí sé de phribhléid agam a bheith i m’Oifigeach Leasa sa Chomhaltas anuraidh.

Más rud é go bhfuil tú ag filleadh ar an ollscoil tar éis an tsamhraidh nó más rud é go bhfuil tú ag tosú amach anseo, ba mhaith liom fáilte a chur romhat don bhliain amach romhainn! Déanann an Comhaltas ionadaíocht ar do shon ar gach aon leibhéal san Ollscoil. Na mic léinn féin a thoghann na hOifigigh againn gach aon bhliain, agus bímid ag saothrú le cinntiú go gcloistear do ghlór san Ollscoil féin agus níos faide i gcéin. Cuirimid seirbhísí ar fáil freisin amhail an beár agus an siopa agus bímid i mbun feachtas ar shaincheisteanna éagsúla a bhaineann le mic léinn. Maidir le mic léinn a mbíonn deacrachtaí acu leis an saol acadúil nó le rud ar bith eile, buaileann ár n oifigigh leo ar bhonn duine le duine. Beidh mé féin agus an fhoireann ar fad ag saothrú ó cheann ceann na bliana ar do shon, mar sin ná bíodh faitíos ort teagmháil a dhéanamh linn. Tá gach aon mhac léinn ina b(h)all den Chomhaltas. Mar sin, más maith leatsa rud a athrú, bí páirteach! Sin an fáth a bhfuilimid anseo.

Déannan an tUachtarán comhordú ar ghníomhaíochtaí an Chomhaltais agus bíonn sé ag obair le Bainistíocht na hOllscoile chun na cláir acadúla agus an caighdeán saoil is fear is féidir a bhaint amach do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá an tUachtarán freagrach as cúrsaí airgeadais an Chomhaltais, as feachtais an Chomhaltais a chomhordú le linn na bliana agus is é príomh urlabhraí an Chomhaltais é. Má mhothaíonn tú go bhféadfaí rudaí a dhéanamh i mbealach atá níos fear nó má aimsíonn tú réimse ina dteastaíonn feabhas san Ollscoil, labhair le Megan.

 

Contact

Phone: 091 492746 Mobile: 086 385 5502