Pádraic Toomey

President
Hi, I'm Pádraic Toomey and I'm your Students' Union President for the academic year 2020/2021! I'm an engineering student and have been involved in the Union as the Clubs’ Captain previously. I love every part of college life, and it's my job to make sure every student feels the same way. We are your voice and your union, and are here to ensure you can make the most of your experience at NUI Galway. If you have any ideas on what we can improve, then come talk to us. We are in this together, so let’s work together to make NUIG the best place to be! The President co-ordinates the activities of the Students’ Union and works with University Management to achieve the best academic environment and quality of life for NUI Galway students. The President is responsible for the finances of the Union, for co-ordinating Union campaigns during the year and acts as chief spokesperson for the Union. If you feel things could be done better or if you can identify an area in which improvement is needed within the University, then talk to Pádraic. Dia duit! Pádraic Toomey anseo agus is mise Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn don bhliain acadúil 2020/2021! Is mac léinn innealtóireachta mé agus bhí mé páirteach sa Chomhaltas mar Chaptaen na gClubanna roimhe seo. Tá grá agam do gach uile ghné de shaol an choláiste, agus is é an cúram atá orm ná a chinntiú gur féidir le gach mac léinn an rud céanna a rá. Is muidne do ghuth agus do chomhaltas, agus tá muid anseo le go n-éireoidh leat an leas is fearr is féidir a bhaint as do sheal ag OÉ Gaillimh. Má tá aon smaointe agat maidir le rudaí a d’fhéadfaimis a fheabhsú, is mithid duit comhrá a bheith agat linn. Ní neart go cur le chéile, mar sin cuirimis le chéile le OÉ Gaillimh a dhéanamh níos fearr fós! Déannan an tUachtarán comhordú ar ghníomhaíochtaí an Chomhaltais agus bíonn sé ag obair le  Bainistíocht na hOllscoile chun na cláir acadúla agus an caighdeán saoil is fear is féidir a bhaint amach do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá an tUachtarán freagrach as cúrsaí airgeadais  an Chomhaltais, as feachtais an Chomhaltais a chomhordú le linn na bliana agus is é príomh urlabhraí an Chomhaltais é. Má mhothaíonn tú go bhféadfaí rudaí a dhéanamh i mbealach atá níos fear nó má aimsíonn tú réimse ina dteastaíonn feabhas san Ollscoil, labhair le Pádraic.    

Contact

Phone: 091 492746 Mobile: 086 385 5502