Elections in September

Postgraduate Taught Officer

Nominations for the position of Postgraduate Taught Officer will open in September 2019. If you are interested in running for election to this position please contact studentsunion@nuigalway.ie for more information.  

The Postgraduate Taught Officer is responsible for developing Students’ Union policy on taught postgraduate issues and lobbying for improved induction, training, services and facilities for taught postgraduate students. They work closely with the Vice-President/Education Officer on taught postgraduate related issues and encourage taught postgraduate involvement in the Union and in University life. 

Glacfar le hainmniúcháin don phost mar Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha i mí Mheán Fómhair 2019. Más spéis leat dul san iomaíocht sa toghchán seo, déan teagmháil le studentsunion@nuigalway.ie chun eolas breise a fháil.

Tá Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha freagrach as beartas Chomhaltas na Mac Léinn a fhorbairt maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha agus as stocaireacht a dhéanamh ar son ionduchtú, oiliúint, seirbhísí agus áiseanna níos fearr do mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha. Oibríonn an toifigeach i ndlúthchomhar leis an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais ar ábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha agus spreagann sé rannpháirtíocht na mac léinn sin sa Chomhaltas agus i saol na hOllscoile.

 

Contact

Mobile: