Cameron Keighron

Postgraduate Taught Officer

My name is Cameron Keighron (He/Him) and I am your Postgraduate Taught Officer. I completed my Bsc in Biotechnology and my Msc in Regenerative Medicine in NUI Galway. Throughout my time here I’ve been involved in student societies, clubs, volunteering and the Students’ Union. My role is to ensure all postgraduate taught students are represented in the best way possible. Starting a Masters class is a big jump from your undergraduate degree, and so, there may be some difficulties. I am here to help you get through them and get the most out of your degree.

The Postgraduate Taught Officer is responsible for developing Students’ Union policy on taught postgraduate issues and lobbying for improved induction, training, services and facilities for taught postgraduate students. They work closely with the Vice-President/Education Officer on taught postgraduate related issues and encourage taught postgraduate involvement in the Union and in University life.

Cameron Keighron is ainm dom agus is mise Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha. Rinne mé BSc sa Bhiteicneolaíocht agus MSc sa Mhíochaine Athghiniúnach anseo in OÉ Gaillimh. Tá baint agam le cumainn, clubanna, obair dheonach agus Comhaltas na Mac Léinn ó thosaigh mé anseo. An ról atá agam ná a chinntiú go ndéantar ionadaíocht ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha chomh maith agus is féidir. Tá difríocht mhór idir an bhunchéim agus tosú ar rang Máistreachta, mar sin d’fhéadfaí go mbeadh deacrachtaí áirithe agat. Tá mise anseo chun cabhrú leat na deacrachtaí sin a shárú agus tairbhe iomlán a bhaint as an gcéim.

Tá Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha freagrach as beartas Chomhaltas na Mac Léinn a fhorbairt maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha agus as stocaireacht a dhéanamh ar son ionduchtú, oiliúint, seirbhísí agus áiseanna níos fearr do mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha. Oibríonn an t‑oifigeach i ndlúthchomhar leis an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais ar ábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime teagasctha agus spreagann sé rannpháirtíocht na mac léinn sin sa Chomhaltas agus i saol na hOllscoile.

 

Contact

Mobile: 086 238 6183