Jibran Abbasi

Postgraduate Research Officer

My name is Jibran Abbasi, I am currently doing PhD in electrical and Electronics Engineering in research area of Driver monitoring for semi-autonomous vehicles. I hold bachelor in Electronics and master in Computational Engineering from National University (NUST) Islamabad, Pakistan. I am also one of the founders and Auditor of Pakistani society in NUIG. I will be representing postgraduate researchers in SU. I am here to help you with any issues that you may have, and I encourage you to contact me with questions, queries and issues. I am committed to ensuring that my fellow students get the most of their experience in NUIG.

The Postgraduate Research Officer is responsible for developing Students’ Union policy on research postgraduate issues and lobbying for improved induction, training, services and facilities for research postgraduate students. They work closely with the Vice-President/Education Officer on research postgraduate related issues and encourage research postgraduate involvement in the Union and in University life.

Jibran Abbasi is ainm dom. Tá mé ag gabháil do PhD faoi láthair san Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach agus baineann mo chuid taighde le monatóireacht ar thiománaithe feithiclí leathuathrialaitheacha. Tá céim sa leictreonaic agam mar aon le máistreacht san Innealtóireacht Ríomhaireachtúil ó Ollscoil Náisiúnta (NUST) Islamabad sa Phacastáin. Tá mé ar dhuine de bhunaitheoirí an Chumainn Phacastánaigh in OÉ Gaillimh, agus tá mé i mo reachtaire ar an gcumann freisin. Beidh ionadaíocht á déanamh agam sa Chomhaltas ar son taighdeoirí iarchéime. Tá mé anseo chun cabhrú leat maidir le haon saincheist atá agat, agus molaim duit teagmháil a dhéanamh liom faoi aon cheisteanna agus saincheisteanna atá agat. Tá mé tiomanta do chinntiú go mbainfidh mo chomh-mhic léinn an tairbhe is mó as a seal in OÉ Gaillimh.

Tá Oifigeach na nIarchéimithe i mbun Taighde freagrach as beartas Chomhaltas na Mac Léinn a fhorbairt maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus as stocaireacht a dhéanamh ar son ionduchtú, oiliúint, seirbhísí agus áiseanna níos fearr do mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde. Oibríonn an t‑oifigeach i ndlúthchomhar leis an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais ar ábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus spreagann sé rannpháirtíocht na mac léinn sin sa Chomhaltas agus i saol na hOllscoile.

 

Contact

Mobile: 085 134 2748