Emily Tock

Postgraduate Research Officer

My name is Emily Tock; I am currently completing a PhD in English with research in evolutionary theory’s effects on nineteenth century literature/culture. I have a BA in Russian and MAs in library science and publishing. I established an Eastern European poetry circle and am active in the University Orchestra Society. As your Post-Graduate Research Officer, I hope to establish a standardised, documented, and fair set of guidelines of employment conditions for the post-graduate students/staff at NUI Galway. I aim to serve as a vociferous proponent for both individual and collective concerns to the University for the Post-graduate Population.

The Postgraduate Research Officer is responsible for developing Students’ Union policy on research postgraduate issues and lobbying for improved induction, training, services and facilities for research postgraduate students. They work closely with the Vice-President/Education Officer on research postgraduate related issues and encourage research postgraduate involvement in the Union and in University life. 

 

Emily Tock is ainm dom agus tá mé i mbun PhD sa Bhéarla, a chuimsíonn taighde ar éifeachtaí theoiric na héabhlóide ar litríocht/chultúr an 19ú haois. Tá céim sa Rúisis agam, mar aon le máistreachtaí san eolaíocht leabharlainne agus san fhoilsitheoireacht. Chuir mé ciorcal filíochta ar bun atá dírithe ar Fhilíocht Oirthear na hEorpa agus tá mé páirteach i gCumann Cheolfhoireann na hOllscoile. Mar Oifigeach na nIarchéimithe i mbun Taighde, tá sé mar aidhm agam treoirlínte fostaíochta caighdeánaithe, a bhfuil bunús maith leo agus a thugann cothrom na Féinne do chách, a bhunú do na mic léinn/baill foirne iarchéime in OÉ Gaillimh. Tá mé chun mo sheacht ndícheall a dhéanamh nithe is údar imní don mhac léinn iarchéime aonair agus do phobal na n-iarchéimithe a chur ar a súile don Ollscoil.

Tá Oifigeach na nIarchéimithe i mbun Taighde freagrach as beartas Chomhaltas na Mac Léinn a fhorbairt maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus as stocaireacht a dhéanamh ar son ionduchtú, oiliúint, seirbhísí agus áiseanna níos fearr do mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde. Oibríonn an toifigeach i ndlúthchomhar leis an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais ar ábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus spreagann sí rannpháirtíocht na mac léinn sin sa Chomhaltas agus i saol na hOllscoile.

 

Contact

Mobile: 089 442 6068