Adhna Nic Dhonnchadha

Oifigeach na Gaeilge

Dia dhaoibh a chairde! Is mise Adhna agus tá an-áthas orm gur toghadh mé mar bhur nOifigeach na Gaeilge. Is iontach an deis é chun ionadaíocht a dhéanamh ar chuile dhuine, is cuma cén caighdeán nó cumas Gaeilge atá acu. Rugadh agus tógadh mé i gConamara agus bíonn mé ag labhairt Gaeilge chuile lá. Bhí mé mar ionadaí ranga, mar chomhairleoir ag Student Connect agus mar chuid den fhoireann Equaliteam. Tá mé ag iarraidh na scileanna a d’fhorbair mé le bliain anuas a úsáid i mo ról mar Oifigeach na Gaeilge.

Tá Oifigeach na Gaeilge freagrach as cur I bhfeidhm pholasaí dhá theangachas Chomhaltas na Mac Léinn, agus I gcur chun cinn an chultúir Ghaelaigh san Ollscoil. Cuireann Adhna áiseanna tacaíochta ar fail do Choiste Gnóthaí Chomhaltas na Mac Léinn chun seo a bhaint amach.

Hi guys! I’m Adhna and I’m delighted to have been elected as Irish Language Officer. It’s a fantastic opportunity to represent everyone, no matter what their level of Irish. I was born and bred in Connemara and I speak Irish every day. I’ve been a class rep, an advisor with Student Connect, and part of Equaliteam. I want to bring the skills I’ve learned over the past year to my role as Irish Language Officer.

As Irish Language Officer, Adhna is responsible for the implementation of the Students’ Union’s bi-lingual policy and the promotion of Irish Culture in the College. Adhna provides support facilities to the Students’ Union Executive to help achieve this.

 

Contact

Mobile: 087 174 9570