Erin Mac An tSaoir

Oifigeach na Gaeilge

Is mise Erin. Is as Baile Átha Cliath dom. Thosaigh mé ag déanamh obair dheonach i mo phobal áitiúil nuair a bhí mé san Idirbhliain. Ó shin i leith, tá mé páirteach i gComhairle Óg Bhaile Átha Cliath agus in Jigsaw Chathair Bhaile Átha Cliath, leis. Bhí mé ar dhuine den ghrúpa a chuir Seirbhís Jigsaw ar bun i gCathair Bhaile Átha Cliath den chéad uair. Mar thoradh air sin, tá neart taithí agam anois ar obair a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal. Is duine cairdiúil mé, mar sin, má tá tú ag iarraidh aon rud a plé liom, ní gá go mbeadh sé bainteach leis an nGaeilge, ná bíodh drogall ort labhairt liom thart ar an gcampas. Is aoibhinn liom RuPaul’s Drag Race agus a bheith ag éisteacht le gach uile shórt ceoil. Is breá liom Adele, is í an bhanríon í.

Tá Oifigeach na Gaeilge freagrach as cur i bhfeidhm pholasaí dhá theangachas Chomhaltas na Mac Léinn, agus i gcur chun cinn an chultúir Ghaelaigh san Ollscoil. Cuireann Erin áiseanna tacaíochta ar fail do Choiste Gnóthaí Chomhaltas na Mac Léinn chun seo a bhaint amach. 

 

Hi, I’m Erin. I’m from Dublin. I started volunteering in my local community when I was in Transition Year. Since then I’ve been involved in the Dublin Comhairle na nÓg and in Dublin City Jigsaw. I was one of the founding members of the Jigsaw Service in Dublin. As a result, I now have quite a bit of experience in working for the community. I’m a friendly person, so if you want to discuss anything with me (it doesn’t have to be about Irish!) feel free to have a chat with me around campus. I love RuPaul’s Drag Race and listening to all types of music. I adore Adele, she’s the queen!

As Irish Language Officer, Erin is responsible for the implementation of the Students’ Union’s bi-lingual policy and the promotion of Irish Culture in the College. Erin provides support facilities to the Students’ Union Executive to help achieve this. 

 

Contact

Phone: 091 493 570