Chuka Paul Oguekwe

Mature Students' Officer

Hello everyone, my name is Chuka Paul Oguekwe, I am excited to have been elected Mature Students’ Officer for 2019/20. I was a Law CÉIM Leader for 2017/18, and 2018/19. My passion is to see mature students enjoy college social life, as well as excel in their academic pursuits so I intend to use my role to encourage every mature student to get involved in as many social activities as possible. I am available 24/7, so email or call anytime for a chat and coffee. Looking forward to a wonderful year. Best wishes!

The Mature Students’ Officer represents mature students on Campus and promotes their full involvement in the academic and social life of the University. They work with the other SU Officers, clubs, societies and the University as a whole to promote the development and integration of mature students at NUI Galway. 

Haigh, a chairde. Chuka Paul Oguekwe is ainm dom agus tá an-áthas orm gur toghadh mé mar Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta do 2019/20. Bhí mé i mo Cheannaire CÉIM sna blianta 2017/18 agus 2018/19. Is breá liom mic léinn lánfhásta a bheith ag baint taitneamh as an saol sóisialta san ollscoil, mar aon le barr a bhreith ar an saol acadúil. Mar sin, tá sé i gceist agam mo ról a úsáid chun gach mac léinn lánfhásta a spreagadh le páirt a ghlacadh san oiread imeachtaí sóisialta agus is féidir. Bím ar fáil 24/7, mar sin is féidir ríomhphost a sheoladh chugam nó glaoch orm am ar bith má bhíonn comhrá agus caife uait. Ag súil le bliain iontach. Go n-éirí libh go léir!

Déanfaidh Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta ionadaíocht ar mhic léinn lánfhásta ar an gCampas agus beidh sé á spreagadh le páirt ghníomhach a ghlacadh i saol acadúil agus sóisialta na hOllscoile. Oibreoidh sé leis na hOifigigh eile i gChomhaltas na Mac Léinn, le clubanna, cumainn agus leis an Ollscoil trí chéile le cuidiú le mic léinn lánfhásta a chur i lár an aonaigh in OÉ Gaillimh. 

 

Contact

Phone: 089 966 4053