Daniel McFadden

International Students Officer

Hello! My name is Daniel McFadden, your International Student Officer. I was born and raised in Philadelphia, USA but moved to Galway where I am a current 3rd year Computer Science student. Moving abroad, I know the extra struggles we face in getting settled and enjoying our time in Ireland. But I want to help make sure your study abroad experience is all its craic(ed) up to be! Some of my interests are memes, travelling, playing Ariana Grande & Kesha on loop, and helping plan events with the International Students Society. Please feel free to contact me if you have any questions/concerns.

The International Students Officer represents and supports international students on campus. They develop Union policy on the international experience and represent Union members on various committees. The Officer promotes the integration of International students across campus and liaises with the International Office wherever relevant.

Haló! Daniel McFadden is ainm dom agus is mise Oifigeach na Mac Léinn Idirnáisiúnta. Rugadh agus tógadh in Philadelphia, SAM, mé ach bhog mé go Gaillimh ina dhiaidh sin. Tá mé sa tríú bliain san Eolaíocht Ríomhaireachta faoi láthair. Tá taithí agam ar bhogadh thar lear, mar sin tuigim go rímhaith na deacrachtaí breise a bhíonn le sárú againn le socrú síos agus taitneamh a bhaint as ár dtréimhse in Éirinn. Teastaíonn uaim cabhrú leat le déanamh cinnte go mbeidh do thréimhse thar lear chomh maith lena tuairisc! I measc na réimsí spéise atá agam, tá méimeanna, Ariana Grande agus Kesha a chasadh gan stad, agus cabhrú chun imeachtaí a eagrú le Cumann na Mac Léinn Idirnáisiúnta. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn fadhb nó ceist ar bith agat.

Déanann Oifigeach na Mac Léinn Idirnáisiúnta ionadaíocht ar son na mac léinn idirnáisiúnta ar an gcampas agus tacaíonn sé leo. Forbraíonn an tOifigeach beartas an Chomhaltais ar an eispéireas idirnáisiúnta agus déanann ionadaíocht ar son an Chomhaltais ar choistí éagsúla. Déanann an tOifigeach imeascadh mac léinn idirnáisiúnta a chur chun cinn ar fud an champais agus téann i gcomhairle leis an Oifig Idirnáisiúnta nuair is cuí.

 

Contact

Mobile: 083 884 4332