Victoria Chihumura

Ethnic Minorities Officer

Hi everyone! My name is Victoria Chihumura and I’m your Ethnic Minorities Officer this year. I’m studying Arts with Economics and Soc & Pol here in NUI Galway. I am here as a support system for every student and if you have any problems please don’t be shy to email me or give me a call.

The Ethnic Minorities Officer represents students of ethnic minority on campus. They represent union members on various committees, provide support to students of ethnic minority and liaise with relevant societies. They organise relevant events and campaigns to highlight and address cultural diversity and to promote the cultural integration of students across campus.

 

Haigh gach duine! Victoria Chihumura is ainm dom agus is mise Oifigeach na Mionlach Eitneach i mbliana. Tá mé ag gabháil do na Dána leis an Eacnamaíocht agus don tSocheolaíocht agus an Eolaíocht Pholaitiúil anseo in OÉ Gaillimh. Córas tacaíochta do gach mac léinn is ea mé i ndáiríre agus, mar sin, ná bíodh aon imní ort r-phost a chur chugam nó glao a chur orm má bhíonn aon fhadhbanna agat.

Déanann Oifigeach na Mionlach Eitneach ionadaíocht ar an gcampas do mhic léinn de chuid mionlaigh eitneacha. Déanann sé nó sí ionadaíocht do bhaill an chomhaltais ar choistí éagsúla, cuireann tacaíocht ar fáil do mhic léinn de mhionlach eitneach, agus téann i gcomhairle le cumainn ábhartha. Eagraíonn sé nó sí imeachtaí agus feachtais d’fhonn béim a leagan agus aghaidh a thabhairt ar an ilchineálacht chultúrtha agus chun imeascadh cultúrtha na mac léinn a chur chun cinn ar fud an champais.

 

Contact

Mobile: 085 231 3107