Malena Thren

Environmental Awareness and Sustainability Officer
The Environmental Awareness and Sustainability Officer promotes sustainability and environmental awareness amongst the members of the Union. They are responsible for developing union policy on environmental and sustainability issues. They will liaise with relevant societies and interest groups and will organise relevant events and campaigns to highlight and address environmental and sustainability issues. They shall represent Union members on relevant university committees and chair the Environmental and Sustainability Forum once per semester. Heya, my name is Malena Thren, and I am your Environmental and Sustainability officer! Now in my fourth year of my environmental science degree, I gained a lot of experience working with different groups on campus to try and improve student life. I love outdoorsy sports such as hiking and kayaking. I have also been involved with societies and various working groups of the Students’ Union in the past few years. A few things I want to implement: - A Sustainability Forum for all students to have their voices heard - Workshops on sustainability/meet likeminded people - A Students’ Union strategy to be environmentally-friendly - Clear signage for waste disposal on campus and composting bins - Any more ideas that we can push for! If you have ideas on how we can promote sustainability on campus, want to get involved in the Sustainability Forum or just have a chat, please get in touch! Haigh, Malena Thren is ainm dom, agus is mise d'Oifigeach Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta! Táim sa cheathrú bliain den chéim san eolaíocht chomhshaoil. Fuair mé go leor taithí as bheith ag obair le grúpaí éagsúla ar an gcampas chun iarracht a dhéanamh saol an mhic léinn a fheabhsú. Is breá liom spóirt faoin aer amhail fánaíocht agus cadhcáil. Bhí mé rannpháirteach i gcumainn agus i ngrúpaí oibre éagsúla de chuid Chomhaltas na Mac Léinn le cúpla bliain anuas freisin. Cúpla rud ba mhaith liom a chur i bhfeidhm: - Fóram Inbhuanaitheachta le go gcloisfear guthanna na mac léinn go léir - Ceardlanna ar inbhuanaitheacht/bualadh le daoine ar aon intinn - Straitéis do Chomhaltas na Mac Léinn maidir lena bheith neamhdhíobhálach don chomhshaol - Comharthaíocht shoiléir maidir le diúscairt dramhaíola ar an gcampas agus boscaí múirínithe - Aon smaointe eile a fhéadfaimid a bhrú chun cinn! Má tá smaointe agat faoi conas is féidir linn inbhuanaitheacht a chur chun cinn ar an gcampas, más mian leat a bheith páirteach san Fhóram Inbhuanaitheachta nó díreach comhrá a bheith agat, déan teagmháil liom le do thoil!  

Contact

Phone: 091 493 570