Cameron Keighron

Vice President/Education Officer

Hey Folks, my name is Cameron Keighron and I am your Education Officer. I did my BSc in Biotechnology and my MSc in Regenerative Medicine here in NUI Galway as well as spending the last 3 years working in the societies office. I'm here to help you with any issues you might have with your academics, whether it be SUSI, fees or a problem with your course, and help you get the most of your college experience. Don't be afraid to reach out to me if you need me or just pop up to have a chat! If I give you one piece of advice for your new year in college; try something new, volunteer, get involved, get the most out of your college degree!

Cameron is the Vice-President/Education Officer and assists students with problems in the areas of grants, examinations, the library, computer facilities and Students’ Union Council. If you need help with any of these issues, give Cameron a call. 

Haigh a chairde. Cameron Keighron is ainm dom agus is mise an tOifigeach Oideachais. Rinne mé BSc sa Bhiteicneolaíocht agus MSc sa Mhíochaine Athghiniúnach anseo in OÉ Gaillimh, agus d'oibrigh mé ar feadh 3 bliana in oifig na gcumann chomh maith. Tá mé anseo le cabhrú libh le haon fhadhbanna atá ag cur as daoibh, bídís le SUSI, le táillí nó le bhur gcúrsa, agus cinnte a dhéanamh de go mbeidh sibh in ann an leas is mó is féidir a bhaint as an gcoláiste. Ná bíodh aon eagla oraibh teagmháil a dhéanamh liom má theastaíonn aon rud uaibh, comhrá fiú amháin! Mura miste leat mé ag tabhairt beagán comhairle úsáideach daoibh don bhliain úr seo: bainigí triail as rud éigin nua, bígí in bhur n-oibrí deonach, glacaigí páirt i rudaí agus bainigí buntáiste as an gcéim seo de bhur saol.

Is é Cameron LeasUachtarán/an tOifigeach Oideachais, duine a chabhraíonn le mic léinn lena gcuid fadhbanna maidir le deontais, le scrúduithe, leis an leabharlann, le háiseanna ríomhaireachta agus le Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn. Má bhíonn cabhair uait le ceann ar bith de na nithe sin, cuir glao ar Cameron. 

Contact

Phone: 091 493707

Mobile: 086 385 3658