Emma Sweeney

Vice President/Education Officer
Hi everyone, my name is Emma Sweeney and I am your Vice President and Education Officer! I am a graduate of Arts with Children’s Studies and I’ve just competed my diploma sa Ghaeilge. I am here to help you with anything that affects your education and your ability to perform academically. This year I want to make sure that all students are engaged in university life and help you make the most of your student experience. From my involvement with CÉIM over the last number of years, I understand how important it is to be a spokesperson for those who need a voice. I want to be your voice and a support for you for the coming year. Emma is the Vice-President/Education Officer and assists students with problems in the areas of grants, examinations, the library, computer facilities and Students’ Union Council. If you need help with any of these issues, give Emma a call.   Haigh gach duine, Emma Sweeney an t-ainm atá orm agus is mise Leas-Uachtarán/an tOifigeach Oideachais! Is céimí sa Léann Leanaí mé agus tá mé díreach tar éis dioplóma sa Ghaeilge a bhaint amach. Tá mé anseo chun cabhrú leat le rud ar bith a théann i bhfeidhm ar d’oideachas nó ar do chumas acadúil. I mbliana ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh gach mac léinn lánpháirteach i saol na hollscoile agus cabhrú leatsa lántairbhe a bhaint as bheith i do mhac léinn. Ó bheith páirteach in CÉIM le blianta beaga anuas, is maith a thuigim cé chomh tábhachtach is atá sé glór a thabhairt dóibh siúd atá gan ghlór. Is mian liom glór a thabhairt duit agus tacú leat sa bhliain amach romhainn. Is í Emma Leas Uachtarán/an tOifigeach Oideachais, duine a chabhraíonn le mic léinn lena gcuid fadhbanna maidir le deontais, le scrúduithe, leis an leabharlann, le háiseanna ríomhaireachta agus le Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn. Má bhíonn cabhair uait le ceann ar bith de na nithe sin, cuir glao ar Emma. 

Contact

Phone: 091 493707

Mobile: 086 385 3658