Muireann O’Sullivan

Disability Rights Officer

Hello I'm Muireann and I'm your disability rights officer. I'm 21 and a final human rights student studying history, and soc and pol. I'm originally from Kildare. I'm also treasurer of Gigsoc this year and in my first three years of university I sat on Amnesty and Choice society and did an Erasmus placement in Amsterdam. A fun fact about me is that I'm never found without a bottle of diet coke.  Feel free to send me an email or text if you're having a problem that you think I could help you with. 

The Disability Rights Officer represents students with disabilities on campus. They promote the integration of students with disabilities and run campaigns to highlight inequalities faced by those with disabilities on a societal and campus wide level. They are responsible for developing Union policies as they relate to improving the student experience of those with disabilities and liaise with the Disability Support Service.

Haigh, is mise Muireann agus is mise an t-oifigeach um chearta míchumais. Tá mé 21 bhliain d’aois, agus tá mé sa bhliain deiridh. Stair, socheolaíocht agus polaitíocht na hábhair atá agam. As Cill Dara ó dhúchais mé. Is mise cisteoir Gigsoc i mbliana freisin, agus bhí mé ar bhord na gcumann Amnesty agus Choice sa chéad trí bliana a chaith mé san ollscoil. Chaith mé tréimhse in Amstardam freisin mar mhac léinn Erasmus. Rud spéisiúil fúmsa ná go mbíonn buidéal Diet Coke agam i gcónaí.  Ná bíodh drogall ort ríomhphost nó téacs a sheoladh chugam má bhíonn fadhb agat agus má cheapann tú gur féidir liom cabhrú leat. 

Déanann an tOifigeach um Chearta Míchumais ionadaíocht do mhic léinn atá faoi mhíchumas ar an gcampas. Déanann sé nó sí imeascadh mac léinn atá faoi mhíchumas a chur chun cinn ar fud an champais, agus eagraíonn feachtais d’fhonn béim a leagan ar na cásanna neamhionannais a bhíonn le sárú acu siúd atá faoi mhíchumas ar an gcampas agus sa tsochaí go ginearálta. Tá sé nó sí freagrach as forbairt a dhéanamh ar bheartais an Chomhaltais de réir mar a bhaineann siad le heispéireas an mhic léinn a fheabhsú dóibh siúd atá faoi mhíchumas, agus téann sé nó sí i gcomhairle leis an tSeirbhís Tacaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Contact

Mobile: 089 456 7106