Patricia O’Mahony

Disability Rights Officer
My name is Patricia O’Mahony though I am known as Trish and I’m your Disability Rights Officer.  I’ve previously been Auditor of the IMPACTE Society, Secretary of the Mature Students Society and also Vice Auditor of the Philosophy Society. During my first years in NUIG, I developed a number of Disabilities and became a strong activist for Disability Rights. As your representative I will be highlighting the inequalities facing students with disabilities.  I will be holding weekly clinics and running campaigns to make the college experience equal for all. I would be delighted to hear from you and I would really appreciate any suggestions you may have that would enhance the student experience. The Disability Rights Officer represents students with disabilities on campus. They promote the integration of students with disabilities and run campaigns to highlight inequalities faced by those with disabilities on a societal and campus wide level. They are responsible for developing Union policies as they relate to improving the student experience of those with disabilities and liaise with the Disability Support Service.   Patricia O'Mahony is ainm dom, nó Trish mar is fearr aithne orm, agus is mise d'Oifigeach um Chearta Daoine faoi Mhíchumas.  Bhí mé i mo reachtaire ar Chumann IMPACTE, rúnaí do Chumann na Mac Léinn Lánfhásta agus Leas-Reachtaire ar Chumann na Fealsúnachta. Le linn mo chéad bhlianta ar OÉ Gaillimh, fágadh faoi mhíchumas mé agus thosaigh mé ag labhairt amach gan scáth gan náire ar son Cearta Daoine faoi Mhíchumas dá bhrí sin. Mar d’ionadaí, beidh mé ag aibhsiú na míchothromaíochtaí a chaithfidh mic léinn faoi mhíchumas a shárú.  Beidh clinicí seachtainiúla án-eagrú agam, mar aon le feachtais d’fhonn cothrom na Féinne a bhaint amach do chách sa choláiste. Ba bhreá liom cloisteáil uait agus bheadh an-suim agam in aon mholtaí atá agat maidir le bealaí le cur le saol an mhic léinn.

Déanann an tOifigeach um Chearta Míchumais ionadaíocht do mhic léinn faoi mhíchumas ar an gcampas. Déanann sé nó sí imeascadh mac léinn atá faoi mhíchumas a chur chun cinn ar fud an champais, agus eagraíonn feachtais d’fhonn béim a leagan ar na cásanna neamhionannais a bhíonn le sárú acu siúd atá faoi mhíchumas ar an gcampas agus sa tsochaí go ginearálta. Tá sé nó sí freagrach as forbairt a dhéanamh ar bheartais an Chomhaltais de réir mar a bhaineann siad le heispéireas an mhic léinn a fheabhsú dóibh siúd atá faoi mhíchumas, agus téann sé nó sí i gcomhairle leis an tSeirbhís Tacaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas.  

Contact

Mobile: 085 212 0689

Clinics: NUIG SU Disability Rights Officer Patricia O’Mahony will be holding a Disability Rights Clinic 3pm-4.30pm every Friday on Zoom. Feel free to drop in if you have any queries. ZOOM LINK. For more info please email su.disability@nuigalway.ie