Alex Coughlan

Disability Rights Officer

Hi folks.  I’m Alex, my pronouns are they/them, and I’m delighted to be your Disability Rights Officer this year.  I am a previous trans officer with GiGSoc, the LGBT+ Soc, FemSoc, and last years’ Gender and LGBT+ Rights Officer in the Union.  I’m a final year arts student, wholeheartedly procrastinating the rest of my degree, so feel free to get in touch for a chat at any time!  Looking forward to working with you all.

The Disability Rights Officer represents students with disabilities on campus. They promote the integration of students with disabilities and run campaigns to highlight inequalities faced by those with disabilities on a societal and campus wide level. They are responsible for developing Union policies as they relate to improving the student experience of those with disabilities and liaise with the Disability Support Service. 

Dia daoibh, a chairde.  Is mise Alex agus tá an-áthas orm gur mise an tOifigeach um Chearta Míchumais i mbliana.  Tá mé tar éis a bheith i m'oifigeach trasinscne le GiGSoc, LGBT+ Soc, FemSoc agus ba mise an tOifigeach um Chearta Inscne agus LADT+ sa Chomhaltas anuraidh.  Tá mé i mo bhliain dheireanach de chéim sna dána agus gach uile rud á chur ar an méar fhada agam! Mar sin, tá míle fáilte romhat labhairt liom am ar bith.  Tá mé ag tnúth go mór le comhoibriú libh ar fad.

Déanann an tOifigeach um Chearta Míchumais ionadaíocht do mhic léinn faoi mhíchumas ar an gcampas. Déanann sé nó sí imeascadh mac léinn atá faoi mhíchumas a chur chun cinn ar fud an champais, agus eagraíonn feachtais d’fhonn béim a leagan ar na cásanna neamhionannais a bhíonn le sárú acu siúd atá faoi mhíchumas ar an gcampas agus sa tsochaí go ginearálta. Tá sé nó sí freagrach as forbairt a dhéanamh ar bheartais an Chomhaltais de réir mar a bhaineann siad le heispéireas an mhic léinn a fheabhsú dóibh siúd atá faoi mhíchumas, agus téann sé nó sí i gcomhairle leis an tSeirbhís Tacaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas. 

Contact

Mobile: 085 816 3837