Kenny Cooke

Convenor of the College of Science

Howya, Dia Daoibh, I'm Kenny and I am your Science Convenor for the 2019/20 Academic Year. I'm from the Offaly Cold town of Birr, and it's great to see some Midlands/Offaly Representation on the Executive Committee. I'm in Final Year Medicinal Chemistry, God love me. If you're looking for me, you will find me either in the Chemistry Department (Through the Blue Doors), or alternatively, with a Pint of Porter in my hand in some Public House or another. Don’t be afraid to stop me for a chat, or to show me a really good meme. See ye around Lads.

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative. 

Dia Daoibh, a chairde. Is mise Kenny agus beidh mé mar Thionólaí Choláiste na hEolaíochta don bhliain acadúil 2019/20. Is as Biorra, Uíbh Fhailí mé, agus caithfidh mé a rá gur deas an rud é go bhfuil roinnt daoine eile ó Lár na Tíre/Uíbh Fhailí ar an gCoiste Feidhmiúcháin chomh maith. Tá mé i mo bhliain dheireanach den Cheimic Mhíochaineach, Dia dár réiteach! Má bhíonn sibh do mo lorg, tiocfaidh sibh orm i Rannóg na Ceimice (trí na doirse gorma), nó mar mhalairt air sin, i dteach tábhairne éigin agus pionta deas póirtéara i mo láimh agam. Ná bíodh aon drogall oraibh tosú ag comhrá liom, nó méim iontach maith a chur ar mo shúile dom! Feicfidh mé thart sibh.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Mobile: 085 208 6945