Scott Green

Convenor of the College of Science

Hey, s'craic? I’m Scott and I'm a third year General Science student but as well as that I'm also your Science Convenor for this year. What that means is if you've got a problem I'm the man to bring it to.  Outside of the union, you can catch me at Writer's Soc or just sitting around looking at memes laughing to myself without shame. Feel free to harass me if you see me but make it loud because my headphones are never off. Of course, you can always slide into the old DM's if that's your thing. See ya about.

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

Haigh, cén chaoi a bhfuil an chraic? Is mise Scott. Tá mé sa tríú bliain san Eolaíocht Ghinearálta, agus is mise Tionólaí na hEolaíochta i mbliana. Is é sin le rá, ba cheart duit labhairt liomsa má bhíonn fadhb agat.  Lasmuigh den Chomhaltas, bím le fáil i gCumann na Scríbhneoirí go minic nó bím i mo shuí ag féachaint ar mhéimeanna agus ag gáire liom féin gan náire ar bith orm. Ná bíodh drogall ar bith ort cur isteach orm, ach ná bí róchiúin mar bíonn cluasáin orm i gcónaí. Ar ndóigh, is féidir teachtaireacht dhíreach a sheoladh chugam más fearr leat é sin. Feicfidh mé thart thú.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Mobile: 085 204 8786