Aoife Buckley

Convenor of the College of Science and Engineering
Hi! My name is Aoife Buckley and I’m your Convener for Science and Engineering. I’m a second year Mathematical Science student and was a class rep last year. I’m excited to be involved with the Students’ Union again this year and look forward to representing the Science and Engineering students. I’m eager to solve any problems students have so please don’t hesitate to contact me by email or approach me if you see me around campus. Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.   Haigh! Aoife Buckley an t-ainm atá orm agus is mise Tionólaí Choláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta. Tá mé ag gabháil do chéim san Eolaíocht Mhatamaiticiúil agus mé sa dara bliain. Bhí mé i m’ionadaí ranga anuraidh. Tá mé iontach tógtha a bheith páirteach i gComhaltas na Mac Léinn arís i mbliana agus ag tnúth go mór le hionadaíocht a dhéanamh do na mic léinn Eolaíochta agus Innealtóireachta. Is mian liom aon fhadhbanna atá ag cur as do mhic léinn a chur ina gceart. Mar sin, déan teagmháil liom tríd an ríomhphost nó tar chugam má fheiceann tú thart ar an gcampas mé. Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.    

Contact

Mobile: 087 775 0227