Evan O’Flaherty

Convenor of the College of Medicine, Nursing & Health Sciences
Hi All, I'm Evan and I'm your Medicine, Nursing and Health Sciences Convenor. I'm from Galway and will be a third-year medical student in September. If you have any questions feel free to get in touch with me!   Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.   Dia daoibh go léir. Is mise Evan agus beidh mé mar Thionólaí Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte i mbliana. Is as Gaillimh dom agus beidh mé ag cur tús le mo thríú bliain de chéim sa leigheas i mí Mheán Fómhair. Má bhíonn aon cheist agat, ná bíodh drogall ar bith ort teagmháil a dhéanamh liom!  Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.   

Contact

Phone: 091 493 570