Liezel Ravenscroft

Convenor of the College of Medicine, Nursing & Health Sciences

My name is Liezel Ravenscroft and I’m currently a 3rd year medical student. I’ve learned a lot about NUIG from the perceptive of societies, but decided to take on a more engaging role in the Student’s Union this year. I’ve seen first hand the problems that students in our courses face, and hope that as part of the Student's Union we can make some small changes to make our lives easier. I’m always eager to help so if you have any questions or problems don’t hesitate to send me a message or give me call!

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

Is mise Liezel Ravenscroft agus tá mé sa tríú bliain de chúrsa leighis faoi láthair. D’fhoghlaim mé go leor faoi OÉ Gaillimh ó pheirspictíocht na gcumann de, ach shocraigh mé páirt níos mó a ghlacadh sa Chomhaltas i mbliana. Tá sé feicthe agam féin na fadhbanna a bhíonn ag na mic léinn ar na cúrsaí s’againne agus tá súil agam gur féidir linne sa Chomhaltas roinnt athruithe beaga a dhéanamh chun an saol a dhéanamh níos éasca dúinn ar fad. Bheinn an-sásta ar fad cabhrú leat, mar sin ná bíodh drogall ar bith ort teachtaireacht a sheoladh chugam nó glaoch orm má bhíonn ceisteanna nó fadhbanna agat.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Moblie: 087 621 0216