Aisling Fitzgerald

Convenor of the College of Medicine, Nursing & Health Sciences

My name is Aisling Fitzgerald and I am a second year medical student. I have always had a keen interest in the Students’ Union and have been a class rep for the past two consecutive years. I am excited to be a part of the SU this year and am eager to help solve any problems that students encounter during the year.

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative. 

Aisling Fitzgerald is ainm dom agus is mac léinn leighis mé sa dara bliain. Bhí an-spéis agam i gComhaltas na Mac Léinn riamh agus bhí mé i m'ionadaí ranga le dhá bhliain anuas. Tá mé ag súil go mór le bheith páirteach sa Chomhaltas i mbliana agus caithfidh mé an-dúthracht le haon fhadhbanna a bheidh ag cur as do mhic léinn le linn na bliana a chur ina gceart.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.  

 

Contact

Phone: 091 493 570