Roshan George

Convenor of the College of Engineering & Informatics

Hello everyone! I’m Roshan George, a 2nd year Electronic and Computer Engineering student, and I’m excited to be your new Convener of Engineering and Informatics for 2018/2019. I am heavily involved in societies, and I am also a CÉIM leader for 2018/2019. I would hope to create a better experience for Engineering and IT students here on campus. I’d love to help out, so if you have any questions feel free to contact me, I believe all my contact info is here.

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

Dia daoibh go léir! Is mise Roshan George. Tá mé sa dara bliain san Innealtóireacht Leictreonach agus Ríomhaireachta agus tá an-áthas orm a bheith i mo Thionólaí nua don Innealtóireacht agus don Ionformaitic do 2018/2019. Tá baint mhór agam le cumainn freisin, agus tá mé i mo cheannaire sa scéim CÉIM freisin do 2018/2019. Tá mé ag súil le heispéireas níos fearr a chruthú do mhic léinn Innealtóireachta agus TF anseo ar an gcampas. Ba bhreá liom cabhrú leat, agus sílim go bhfuil mo shonraí teagmhála go léir le fáil anseo. Mar sin, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn ceisteanna agat.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Mobile/Fón Póca: 089 223 7676