Sachi Sinha

Convenor of the College of Engineering & Informatics

Hello, my name is Sachi Sinha. I am studying Electronic and Computer Engineering. I have been elected as Convenor of the College of Engineering and Informatics. I want to make everyone's college experience comfortable and enjoyable. Feel free to talk to me anytime!

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative. 

 

Dia duit! Sachi Sinha is ainm dom. Tá mé i mbun staidéar ar an Innealtóireacht Leictreonach agus Ríomhaireachta. Toghadh mar Thionólaí Choláiste na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta mé. Teastaíonn uaim go mbeidh gach uile dhuine ar a chompord anseo sa Choláiste agus go mbainfidh taitneamh as an aistear chomh maith. Míle fáilte romhat labhairt liom am ar bith!

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Phone: 091 493 570