Clodagh McGivern

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law

Hi, my name is Clodagh McGivern. I'm a third year Corporate Law student. I am the Convenor for the College of Business, Public Policy and Law. I was the convenor last year and I want to thank everyone who voted for me again this year. I decided to run for this position again because there is a lot of work I want to carry on from last year. I am passionate about improving the College. As convenor I want to make everyone’s college experience as enjoyable as possible during their time here. I value your thoughts so if you need anything or have something to say please stop and chat!

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative. 

Haigh, is mise Clodagh McGivern. Tá mé ag gabháil don Dlí Corparáideach agus mé i mo tríú bliain. Is mise Tionólaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí. Bhí an post céanna agam anuraidh agus is mian liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a chaith vóta ar mo shon arís i mbliana. Shocraigh mé dul san iomaíocht don phost seo arís toisc go bhfuil neart oibre fós le déanamh agam. Creidim go diongbháilte gur féidir linn an Coláiste a fheabhsú. Mar an tionólaí, teastaíonn uaim eispéireas gach duine san ollscoil a dhéanamh chomh taitneamhach agus is féidir sa tréimhse a chaitheann siad anseo. Is mór agam do thuairimí. Mar sin, má bhíonn aon rud uait nó má bhíonn rud éigin le rá agat, ná bíodh drogall ort labhairt liom.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

Contact

Mobile: 085 205 5717