Clodagh McGivern

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law

Hi, my name is Clodagh McGivern. I'm a second year Corporate Law student here at NUI Galway. I am the Convenor for the College of Business, Public Policy and Law for the academic year of 2018/2019.  I decided to run for this position as I am passionate about improving the College to the best of my ability. I want to make everyone’s college experience as enjoyable as possible during their time here. I’m here to represent all of you and I value your thoughts and opinions, I am an approachable person so feel free to talk to me anytime, anywhere!

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

Haigh, is mise Clodagh McGivern. Tá mé sa dara bliain i nDlí na gCuideachtaí anseo in OÉ Gaillimh. Is mise Tionólaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí don bhliain acadúil 2018/2019.  Shocraigh mé dul san iomaíocht don ról seo mar tá an-spéis ar fad agam an Coláiste a fheabhsú chomh mór agus is féidir liom. Teastaíonn uaim eispéireas gach duine san ollscoil a dhéanamh chomh taitneamhach agus is féidir sa tréimhse a chaitheann siad anseo. Tá mé anseo chun ionadaíocht a dhéanamh ar bhur son ar fad, agus tá an-mheas agam ar bhur dtuairimí agus bhur ndearcthaí ar fad. Is duine cairdiúil mé, mar sin ná bíodh drogall ar aon duine labhairt liom am ar bith, áit ar bith!

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Mobile: 091 524 810