Claire McHale

Convenor of the College of Arts Social Sciences & Celtic Studies
Dia dhiaobh a chairde. My name is Claire McHale and I am a second year Music and Irish student. Last year I was heavily involved with Students’ Union events and acted as a first year class rep. I am a keen public speaker and am heavily involved with the political scene back in my hometown. This is my first time in the role and I aim to do right by you all and attend to your needs as best I can. If I can assist you with any issues or enquires in any way please don't hesitate to approach me on campus or contact me by the email below. We'll work through the issue and sort it. I can't wait to represent you. Míle buíochas!  Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.   Dia daoibh, a chairde. Claire McHale is ainm dom agus tá mé ag gabháil do chéim sa Cheol agus sa Ghaeilge. Bhí baint mhór agam le himeachtaí Chomhaltas na Mac Léinn anuraidh agus bhí mé i m’ionadaí ranga, leis. Tá an-suim agam san óráidíocht phoiblí agus tá mé sáite i gcúrsaí polaitíochta i mo bhaile dúchais. Seo mo chéad uair sa ról seo agus tá sé mar aidhm agam an ceart a dhéanamh libh go léir agus freastal ar bhur chuid riachtanas chomh maith agus is féidir liom. Más féidir liom cabhrú leat féin le haon deacrachtaí nó ceisteanna atá agat ar bhealach ar bith, ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil liom ar an gcampas nó tríd an ríomhphost thíos. Cuirfidh muid le cheile leis an bhfadhb a réiteach. Tá mé ar bís ionadaíocht a dhéanamh daoibh ar fad. Míle buíochas!  Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.  

Contact: 091 493570