Laura O’Toole

Convenor of the College of Arts Social Sciences & Celtic Studies

Hi everyone. I’m Laura and I’m the Convenor for the College of Arts, Social Sciences & Celtic Studies for 2019/2020. I am a 2nd year Arts student and am excited to represent you all. I became involved in the SU when I was elected as a class rep and this made me want to go on further. In my opinion, the SU is a great resource to voice feelings and opinions about college life. I encourage everyone to avail of this resource. If you have any questions, worries or want to talk, please contact me, I would be delighted to help. I look forward to hearing from you all.  

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

 

Haigh gach duine. Is mise Laura agus beidh mé mar Thionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh in 2019/2020. Tá mé sa dara bliain sna dána, agus tá an-áthas orm a bheith mar ionadaí agaibh don bhliain amach romhainn. D’éirigh mé gafa leis an gComhaltas nuair a toghadh i m'ionadaí ranga mé agus tá mé ag iarraidh brú níos faide ar aghaidh ó shin i leith. Dar liom, is iontach an acmhainn é an Comhaltas chun mothúcháin agus tuairimí maidir le saol an choláiste a nochtadh. Molaim do chách leas a bhaint as an acmhainn seo. Déan teagmháil liom má tá ceisteanna nó imní ort, nó mura bhfuil uait ach comhrá. Chuirfeadh sé an-áthas orm cabhrú leat. Tá mé ag súil le cloisteáil uaibh!

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Mobile: 085 723 1625