Rían McKeagney

Convenor of the College of Arts Social Sciences & Celtic Studies

Hello everyone, my name is Rían and I am the Convenor for the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies for 2018/19. I am a 2nd Year Arts student and I am delighted to be representing you all for the coming year. My involvement with the SU began when I was elected Class Rep and has only increased since. I have also been involved in several societies and have thoroughly enjoyed university life. I believe the SU offers every student a great way to be heard and great support, so I encourage you all to get involved in any way that you can. If you have any questions, doubts or just want a chat, please get in touch, I would be delighted to help.

Each of the 5 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

Haigh. Mise Rían agus mise atá agaibh mar Thionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh don tréimhse 2018/19. Tá mé sa dara bliain i ndámh na ndán, agus tá an-áthas orm a bheith mar ionadaí agaibh don bhliain amach romhainn. Tá mé rannpháirteach sa Chomhaltas ó toghadh mé i m’ionadaí ranga, agus tá mo chuid rannpháirtíochta tar éis dul i méid ó shin. Bhí baint agam le roinnt cumann freisin, agus bhain mé an-taitneamh ar fad as an saol san ollscoil. Creidim go dtugann Comhaltas na Mac Léinn deis iontach do mhic léinn a dtuairimí a léiriú mar aon le tacaíocht den scoth, mar sin spreagaim gach aon duine a bheith páirteach ar bhealach éigin. Déan teagmháil liom má bhíonn ceisteanna nó imní ort, nó mura bhfuil uait ach comhrá, agus chuirfeadh sé an-áthas orm cabhrú leat.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 5 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Mobile: 087 133 1473