Ryan Guilfoyle

Clubs' Captain

Hi my name is Ryan and I’m your SU Clubs Captain for 2018/19. I’m from Cavan, I play rugby and I’m studying the Masters in Marketing Practice at NUI Galway.

The Clubs’ Captain represents NUI Galway Clubs on the Students’ Union Executive and the Sports and Recreation Union.

Haigh. Ryan is ainm dom agus is mise Captaen na gClubanna don bhliain 2018/19. Is as an gCabhán dom, imrím rugbaí, agus tá mé ag gabháil don Mháistreacht sa Chleachtas Margaíochta in OÉ Gaillimh.

Déanann Captaen na gClubanna ionadaíocht ar Chlubanna OÉ Gaillimh ar Choiste Gnóthaí Chomhaltas na Mac Léinn agus ar an gComhaltas Spóirt agus Áineasa.

 

Contact

Mobile: 091 524810