Alex Coughlan

Gender and LGBT+ Rights Officer

Hi all; I’m Alex, my pronouns are they/them, and I’m delighted to be your Gender and LGBT+ Rights Officer!  I’ve been a class rep for the past two years, and the trans officer in GiGSoc (the LGBT+ society).  I’m a third year, doing my Human Rights project.  I hope to do you all proud, and please tell me if there is something I can do to make college better for you!  Being involved on campus is the best thing I’ve ever done, so do get in touch – for getting involved, to raise an issue or for a chat!

The Gender and LGBT+ Rights Officer represents students on Gender and LGBT+ issues and develops Union policies in these areas. They liaise with societies and organise events to highlight Gender and LGBT+ issues facing students.

Haigh. Is mise Alex agus tá an-áthas orm a bheith i m’Oifigeach um Chearta Inscne agus LADT+.  Tá mé i m’ionadaí ranga le dhá bhliain anuas, agus bhí mé i m’oifigeach do dhaoine trasinscneacha in GiGSoc (cumann LADT+) freisin.  Tá mé sa tríú bliain agus tá tionscadal faoi Chearta an Duine ar siúl agam.  Tá súil agam go mbeidh sibh bródúil asam, agus ná bíodh drogall ar aon duine más féidir liom cabhrú chun feabhas a chur ar an saol anseo san ollscoil ar aon bhealach.  An rud ab fhearr a rinne mé riamh ná a bheith rannpháirteach anseo ar champas, mar sin bígí i dteagmháil – le bheith rannpháirteach, chun fadhb a chur in iúl, nó díreach chun comhrá a dhéanamh.

Déanann an tOifigeach um Chearta Inscne agus LADT+ ionadaíocht do mhic léinn ar shaincheisteanna a bhaineann le hinscne agus LADT+, agus forbraíonn beartais an Chomhaltais sna réimsí sin. Téann an tOifigeach i gcomhairle le cumainn agus eagraíonn imeachtaí chun béim a leagan ar fhadhbanna inscne agus LADT+ a bhíonn le sárú ag mic léinn.

 

Contact

Mobile: 085 816 3837