Notice of Referendum on SU position on the Direct Provision System

Notice of Referendum on SU position on the Direct Provision System

News & Events

629-SU-Election-Posters-FT-IrishNotice of Referendum Thursday 3 March 2016
Fógra maidir le Reifrinn Déardaoin, an 3 Márta 2016

Referendum on Students’ Union position on the Direct Provision System.

On Thursday 3 March you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union condemns the Direct Provision System for asylum seekers.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“The Students’ Union condemns the direct provision system which is inhumane and denies asylum seekers their basic rights and calls for its abolition and replacement with a system which respects the human rights of asylum seekers. In line with policy supported by the Migrant Rights Centre and other concerned NGOs”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn i dtaobh córas soláthair dhírigh.

Déardaoin, an 3 Márta, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gcóras soláthair dhírigh le haghaidh iarrthóirí tearmainn.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

“Déanann Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gcóras soláthair dhírigh, atá míthrócaireach agus a shéanann ar an lucht iarrtha tearmainn a gcearta bunúsacha, agus éilíonn sé go gcuirfear deireadh leis agus go gcuirfear córas nua ina ionad a léiríonn meas do chearta daonna iarrthóirí tearmainn. De réir polasaithe lena dtacaíonn an tIonad um Chearta Imirceach agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile a bhfuil baint acu leis an gceist.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

How to Vote

1. In Person at a Polling Station
Polling Stations will be open on campus from 10:00am to 8:00pm. To vote at a polling station you must present your NUI Galway ID. No other form of ID will suffice.
Locations and opening hours of each Polling Station are available on the Students’ Union website.

2. Remote Vote
Students must register before midnight on Wednesday 2nd March. Once registered students can then cast their vote online during polling hours. To register for Remote Vote, logon to the SU website www.su.nuigalway.ie

Cén Chaoi Vótáil

1. Ag Ionad Vótála
Beidh na hIonaid Vótála ar an gcampas ar oscailt ó 10:00 r.n. go dtí 8:00 i.n.
Le vótáil ag ionad vótála, beidh ort do chárta aitheantais OÉ Gaillimh a thaispeáint.
Ní ghlacfar le haon chineál comhartha aitheantais eile.
Fógrófar suíomh agus uaireanta oscailte gach Ionad Vótála ar shuíomh Idirlín Chomhaltas na Mac Léinn.

2. Tríd an gCóras Cianvótála
Ní mór duit clárú lena aghaidh roimh mheán oíche, Dé Céadaoin, an 2 Márta. Tar éis duit clárú, beidh tú in ann vótáil ar líne le linn na n-uaireanta vótála.
Le clárú le haghaidh an Chórais Cianvótála, téigh go dtí suíomh Idirlín Chomhaltas na Mac Léinn www.su.nuigalway.ie

#NUIGSU16

 

Artice by
Joanna Brophy