Notice of Referendum on SU Position on the Decriminalisation of Drugs for Personal Use

Notice of Referendum on SU Position on the Decriminalisation of Drugs for Personal Use

News & Events

629-SU-Election-Posters-FT-IrishNotice of Referendum Thursday 3 March 2016

Fógra maidir le Reifrinn Déardaoin, an 3 Márta 2016

Referendum on Students’ Union position on the decriminalisation of drugs for personal use.

On Thursday 3rd March you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union condemns supports the decriminalisation of drugs solely for personal use.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“That NUI Galway Students’ Union actively supports the decriminalisation of drugs solely for personal use.”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

An reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn maidir leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta.

Déardaoin, an 3 Márta, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a thacaíonn nó nach dtacaíonn Comhaltas na Mac Léinn leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.

 Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

 An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

“Go dtacóidh Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh go gníomhach leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.”

 Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

How to Vote

In Person at a Polling Station

Polling Stations will be open on campus from 10:00am to 8:00pm. To vote at a polling station you must present your NUI Galway ID. No other form of ID will suffice.

Locations and opening hours of each Polling Station are available on the Students’ Union website.

Remote Vote

Students must register before midnight on Wednesday 2nd March. Once registered students can then cast their vote online during polling hours. To register for Remote Vote, logon to the SU website www.su.nuigalway.ie

Cén Chaoi Vótáil

Ag Ionad Vótála

Beidh na hIonaid Vótála ar an gcampas ar oscailt ó 10:00 r.n. go dtí 8:00 i.n.

Le vótáil ag ionad vótála, beidh ort do chárta aitheantais OÉ Gaillimh a thaispeáint.

Ní ghlacfar le haon chineál comhartha aitheantais eile.

Fógrófar suíomh agus uaireanta oscailte gach Ionad Vótála ar shuíomh Idirlín Chomhaltas na Mac Léinn.

Tríd an gCóras Cianvótála

Ní mór duit clárú lena aghaidh roimh mheán oíche, Dé Céadaoin, an 2 Márta. Tar éis duit clárú, beidh tú in ann vótáil ar líne le linn na n-uaireanta vótála.

Le clárú le haghaidh an Chórais Cianvótála, téigh go dtí suíomh Idirlín Chomhaltas na Mac Léinn www.su.nuigalway.ie 

 

Artice by
Joanna Brophy