Chat Up Lines trí Ghaeilge #SnaG19

Chat Up Lines trí Ghaeilge #SnaG19

News & Events
Chat Up Lines trí Ghaeilge #SnaG19
  1. Are you well, cause you’re looking well.
An bhfuil tú go maith? Mar tá tú ag féachaint go maith
  1. Do you know what my shirt is made of? Boyfriend material.
An bhfuil a fhios agat céard atá mo léine déanta as? Ábhar gasúir
  1. Do you have a sunburn, or are you always this hot?
An bhfuair tú dó gréine nó an mbíonn tú chomh dathúil sin i gcónaí?
  1. You don’t know how many times I had to swipe left to find you.
An dtuigeann tú cé mhéad uair a bhí orm svaidheáil ar chlé chun tú a aimsiú?
  1. I’m not a photographer, but I can picture me and you together.
Ní Grianghrafadóir mé ach is féidir linn muid a fheiceáill le chéile
  1. I seem to have lost my phone number. Can I have yours?
An féidir liom d’uimhir ghutháin a fháil? Tá m’uimhir caillte.
  1. Are you a parking ticket? Cause you have got fine written all over you.
An ticéad páirceála thú? Mar tá fíneáil  scríofa ort
  1. Do you have road frontage?
An bhfuil éadanas bóthair agat?

 

Artice by
Joanna Brophy