Cónall Ó Corra

Oifigeach na Gaeilge
Dia daoibh a chomrádaithe. Mise Cónall agus tá sé d’onóir agam ionadaíocht a dhéanamh ní hamháin ar na Gaeilgeoirí ar an gCampas ach gach duine is cuma cén caighdeán nó cumas Gaeilge atá acu. Fear óg ó Iarthar Bhéal Feirste mé i dtuaisceart na tíre agus is cainteoir an-díograiseach Gaeilge mé. Bhí baint agam le gach cineál feachtais maidir le Gaeilge agus cearta agus leanfaidh ar aghaidh leis an nós sin mar Oifigeach na Gaeilge. Faoi mar a dúirt saoi uair amháin - Bíodh Misneach Agat Tá Oifigeach na Gaeilge freagrach as cur I bhfeidhm pholasaí dhá theangachas Chomhaltas na Mac Léinn, agus I gcur chun cinn an chultúir Ghaelaigh san Ollscoil. Cuireann Cónall áiseanna tacaíochta ar fail do Choiste Gnóthaí Chomhaltas na Mac Léinn chun seo a bhaint amach. Dia Daoibh a chomrádaithe. My name is Cónall and I'm honored to be representing not only the Irish speakers on Campus but everyone no matter their standard or ability in Irish. I'm a young man from West Belfast in the north of the country and I'm a very passionate Irish Speaker. I have been involved in all kinds of campaigns regarding the Irish Language and other rights based ones and will continue this trend in my time as Oifigeach na Gaeilge. As a wise man once said - Bíodh Misneach Agat.

Responsibilities

As Irish Language Officer, Cónall is responsible for the implementation of the Students’ Union’s bi-lingual policy and the promotion of Irish Culture in the College. He provides support facilities to the Students’ Union Executive to help achieve this.  

Contact

Mobile: 0044 749 305 8229