ELECTION IN SEPTEMBER

Ethnic Minorities Officer

Nominations for the position of Ethnic Minorities Officer will open at 10am on Thursday 13th of September 2018 and close at 5pm on Wednesday 19th of September 2018. If you are interested in running for election to this position please contact studentsunion@nuigalway.ie for more information.

The Ethnic Minorities Officer represents students of ethnic minority on campus. They represent union members on various committees, provide support to students of ethnic minority and liaise with relevant societies. They organise relevant events and campaigns to highlight and address cultural diversity and to promote the cultural integration of students across campus.

Osclófar ainmniúcháin do phost Oifigeach na Mionlach Eitneach ag 10 r.n. Déardaoin an 13 Meán Fómhair 2018 agus dúnfar iad ag 5 i.n. Dé Céadaoin an 19 Meán Fómhair 2018. Más spéis leat dul san iomaíocht don toghchán seo, déan teagmháil le studentsunion@nuigalway.ie chun faisnéis bhreise a fháil.

Déanann Oifigeach na Mionlach Eitneach ionadaíocht ar an gcampas do mhic léinn de chuid mionlaigh eitneacha. Déanann sé nó sí ionadaíocht do bhaill an chomhaltais ar choistí éagsúla, cuireann tacaíocht ar fáil do mhic léinn de mhionlach eitneach, agus téann i gcomhairle le cumainn ábhartha. Eagraíonn sé nó sí imeachtaí agus feachtais d’fhonn béim a leagan agus aghaidh a thabhairt ar an ilchineálacht chultúrtha agus chun imeascadh cultúrtha na mac léinn a chur chun cinn ar fud an champais.

Contact

Mobile: 091 524 810