Louis Courtney

Vice President/Education Officer

Hi Guys, My name is Louis Courtney and I'm the elected Education Officer for the Academic Year 2018/2019. I just completed second year medicine and know all about the struggle through Education! Want to have a jolly old time in University, but the fees/grants/study/lectures/exams are getting you down? Don't let it. Drop me a line or approach me in college and I'll do my best to sort you out- I do love a good chat x.

Louis is the Vice-President/Education Officer and assists students with problems in the areas of grants, examinations, the library, computer facilities and Students’ Union Council. If you need help with any of the issues, give Louis a call.

Dia daoibh, a chairde. Louis Courtney is ainm domsa agus toghadh mé mar an tOifigeach Oideachais don bhliain acadúil 2018/2019. Tá mé díreach tar éis an dara bliain de leigheas a chríochnú, agus tuigim go rímhaith na deacrachtaí a bhíonn le sárú san oideachas! Ar mhaith leat an-spraoi a bheith agat san ollscoil, ach an bhfuil táillí/deontais/staidéar/léachtaí/scrúduithe ag cur imní ort? Ná bídís siúd do do chiapadh. Cuir glaoch orm nó tar suas chugam san ollscoil agus déanfaidh mé mo dhícheall an fhadhb a réiteach – is breá liom a bheith ag caint is ag comhrá x.

Is é Louis an Leas-Uachtarán/an tOifigeach Oideachais agus cabhraíonn sé le daltaí lena gcuid fadhbanna maidir le deontais, le scrúduithe, leis an leabharlann, le háiseanna ríomhaireachta agus le Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn. Má bhíonn cabhair uait le ceann ar bith de na nithe seo, cuir glaoch ar Louis.

Contact

Phone: 091 493707

Mobile: 086 385 3658