Clíodhna Nic Giolla Chomháill

Oifigeach na Gaeilge

Dia daoibh a chairde, is mise Clíodhna agus cuireann sé áthas orm a rá go mbeidh mise Oifigeach na Gaeilge s’agaibh i mbliana. Tá a lán pleananna agam don bhliain agus táim ag súil le bheith ag obair le Comhaltas na Mac Léinn agus leis an Chumann Gaelach leis an sprioc a chur i gcrích. Is Ollscoil dhátheangach í OÉ Gaillimh agus mar mhac léinn atá tar éis teacht go Gaillimh anuraidh bunaithe ar an clú agus an cáil atá uirthi ó thaobh na Gaeilge de mothaím go gcaithfidh muid níos mó a dhéanamh chun freastal ar na gaeilgeoirí atá san ollscoil seo. I mbliana an aidhm atá agam ná ár dteanga a bhrú chun tosaigh in OÉ Gaillimh. Tada gan iarracht!

Tá Oifigeach na Gaeilge freagrach as cur I bhfeidhm pholasaí dhá theangachas Chomhaltas na Mac Léinn, agus I gcur chun cinn an chultúir Ghaelaigh san Ollscoil. Cuireann Clíodhna áiseanna tacaíochta ar fail do Choiste Gnóthaí Chomhaltas na Mac Léinn chun seo a bhaint amach.

Hi everybody! I’m Clíodhna and I’m delighted to be your Irish Officer this year. I have lots of plans and can’t wait to work with the SU and the Cumann Gaelach to make them happen! NUI Galway is a bilingual university and as an Irish speaker who came to Galway last year based on its outstanding reputation for the Irish language, I feel that more could and should be done to cater for Irish speakers on campus. This year I will endeavour to promote the language in all that I do and to push the Irish language forward in any way I can. As Irish Language Officer, Clíodhna is responsible for the implementation of the Students’ Union’s bi-lingual policy and the promotion of Irish Culture in the College. She provides support facilities to the Students’ Union Executive to help achieve this.  

Contact

Mobile: 0044 7534459894